Skip to content

Analyses De sleutel tot effectief people management

De TTI SI Gedragsanalyse is een waardevol hulpmiddel in de professionele ontwikkeling.
De Gedragsanalyse van TTI SI geeft individuele medewerkers en teams een gemeenschappelijke taal, DISC, waardoor er effectiever gecommuniceerd wordt.
Organisaties hebben met de Gedragsanalyse een sleutel in handen tot onder andere effectief people management en coachend leiderschap.

“If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.”

~Henry Ford

Analyses

TTI SI Gedragsanalyse

Met de Gedragsanalyse van TTI Success Insights kun je onder andere:

  • Effectief leren communiceren in de werkomgeving
  • Bijdragen aan de verbetering van teamprestaties
  • Individuele medewerkers helpen in hun ontwikkeling door zelfinzicht
  • Managers ondersteunen in het coachen van hun team of afdeling

Verandering begint met inzicht.

Analyses

De volgende analyses helpen bij het verkrijgen van inzicht; inzicht in jezelf, inzicht in de ander en inzicht in je team. Hierdoor kan ik je helpen te vinden  om te doen waar je goed in bent en blij van wordt.

Gedragsanalyse (DISC)

Analyses

De Gedragsanalyse geeft inzicht in de manier waarop elk teamlid graag benaderd wil worden en welke voorkeuren iedere medewerker heeft als het gaat om communicatie.

De Gedragsanalyse van TTI SI geeft teams een universele taal, DISC, waardoor verschillen in gedrag zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt.

Het team leert de kracht van elke gedragsstijl kennen, maar men zal ook makkelijker herkennen wanneer en waardoor er eventuele “ruis op de lijn” ontstaat.

Dit inzicht leidt tot wederzijds begrip.

12 Driving Forces (Drijfveren)

De 12 Driving Forces Analyse helpt om wederzijds begrip en respect te creëren.

Uit dit instrument komt heel goed naar voren dat ieder individu met een ander oog naar de wereld kijkt en werkt vanuit andere normen, waarden en ideeën.

Waardoor wordt iemand geprikkeld? Wat zet de ander tot actie aan? Maar ook: waar knapt hij of zij op af?

Dit inzicht zorgt ervoor dat er binnen teams betere en langdurigere relaties kunnen worden opgebouwd.

Analyses

Teamwiel (DISC)

Analyses

Een teamwiel  wordt ingezet als het gaat om teambuilding en communicatievraagstukken binnen teams. Diepe kennis van DISC is daarvoor niet nodig.

Als teamleden eenmaal begrijpen wat de verschillende gedragsstijlen inhouden en welke kleuren daaraan gekoppeld zijn, dan levert dit directe herkenning op.

Door de visuele weergave in het wiel wordt het voor teamleden in één oogopslag duidelijk waar ze elkaar op communicatief vlak vinden of juist langs elkaar heen praten.

Het teamwiel werkt op een laagdrempelige en praktische manier aan effectievere communicatie binnen teams.

Emotionele intelligentie

Op het eerste gezicht lijken emotie en gevoel niet thuis te horen in de “harde” zakenwereld, echter, de effectiviteit van een team hangt in grote mate af van het beheersen van de eigen emoties en het kunnen omgaan met de emoties van een ander.

Teams die dit instrument inzetten worden zich meer bewust van de invloed die deze emoties hebben en leren deze emoties op een effectieve manier in te zetten.

Analyses

Contact opnemen met CoachTraject

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp *
Bericht